Bảng báo giá dịch vụ

Nâng cao trải nghiệm của nhân viên

Quyền lợi

Tối đa 30 user

Lưu trữ dữ liệu 6 tháng

1 workspace

5 chi nhánh

Có chứa quảng cáo

5 ca làm việc

5.000 đơn từ / tháng

Happy Standard

10.000 VND

1 user / tháng

Tối đa 100 nhân sự

Xem chi tiết Thu gọn

Quyền lợi

Tối đa 100 user

Lưu trữ dữ liệu 12 tháng

Không giới hạn workspace

10 chi nhánh

Có chứa quảng cáo

50 ca làm việc

50.000 đơn từ / tháng

Chấm công nhận diện khuôn mặt

Happy PRO

20.000 VND

1 user / tháng

Tối đa 500 nhân sự

Xem chi tiết Thu gọn

Quyền lợi

Tối đa 500 user

Không giới hạn thời gian lưu trữ dữ liệu

Không giới hạn workspace

Không giới hạn số lượng chi nhánh

Không chứa quảng cáo

Không giới hạn số lượng ca làm việc

Không giới hạn số lượng đơn từ

Chấm công nhận diện khuôn mặt

Có hỗ trợ tích hợp API với các hệ thống HRM

Tùy chỉnh loại đơn từ

Quyền lợi

Không giới hạn user

Không giới hạn thời gian lưu trữ dữ liệu

Không giới hạn workspace

Không giới hạn số lượng chi nhánh

Không chứa quảng cáo

Không giới hạn số lượng ca làm việc

Không giới hạn số lượng đơn từ

Chấm công nhận diện khuôn mặt

Có hỗ trợ tích hợp API với các hệ thống HRM

Tùy chỉnh loại đơn từ

Ghi chú:

- Đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn và yêu cầu cao về hệ thống vui lòng liên hệ 0967.778.018 để có giá tốt nhất.

- Các hợp đồng đều thời hạn thanh toán tối thiểu 1 năm

- Phí duy trì hệ thống tối thiểu: 500,000 VND / Tháng